کف پای قوس دار

23 شهریور 1399

کف پای قوس‌دار 0 (0)

کف پای قوس با یک قوس طولی مسطح غیر طبیعی نمایان می‌شود. افرادی که این شرایط را دارند در هنگام ایستادن و یا پیاده‌روی فشار زیادی […]
20 مهر 1399
کف پای صاف

کف پای صاف 3.7 (36)

کف پای صاف زمانی رخ می‌دهد که قوس کف پا هنگام ایستادن، وضعیت طبیعی نداشته باشد. این وضعیت می‌تواند باعث ایجاد درد هنگام انجام فعالیت‌های بدنی […]