اسکولیوز و تغذیه

25 آبان 1399
اسکولیوز و تغذیه

اسکولیوز و تغذیه 5 (4)

عدم اصلاح تعادل ژنتیکی، انتقال دهنده عصبی و هورمون و رژیم غذایی ضعیف به پیشرفت اسکولیوز کمک می‌کند. بهبود تغذیه و مکمل‌ها می‌تواند به شما یا […]
9 آذر 1399

عوامل ایجاد اسکولیوز 0 (0)

منحنی ستون فقرات فقط یکسری علائم از ناسازگاری مغز یا عضله است. بیشتر موارد اسکولیوز ایدیوپاتیک است، به معنای علت ناشناخته. اگر پزشک تشخیص دهنده این […]