کیست پنجه غازی

26 مرداد 1399

کیست پنجه غازی 3.4 (20)

بورسیت پس آنسرینوس که به عنوان کیست پنجه غازی نیز شناخته می‌شود، یک بیماری التهابی در بین عضلات خیاطه، عضلات رانی و غشایی وتری است. ما […]
مشاوره تلفنی رایگان