کیست پنجه غازی

26 مرداد 1399

کیست پنجه غازی 4 (10)

بورسیت پس آنسرینوس که به عنوان کیست پنجه غازی نیز شناخته می‌شود، یک بیماری التهابی در بین عضلات خیاطه، عضلات رانی و غشایی وتری است. ما […]
مشاوره تلفنی رایگان