کیست بیکر

30 شهریور 1399
کیست پشت زانو

کیست بیکر یا کیست پشت زانو 3 (5)

کیست پشت زانو که با عنوان کیست بیکر شناخته می‌شود، کیستی پر از مایع است که در منطقه پوپلیتی یا حفره رکبی قرار دارد. گانگلیون که […]