چرخش لگن

18 فروردین 1401
چرخش لگن چیست

چرخش لگن چیست 3.9 (72)

لگن کمک می‌کند راه بروید، بدوید و وزن را از روی زمین بردارید. همچنین به وضعیت بدنی مناسب کمک می‌کند. ایجاد چرخش و شیب قدامی لگن […]
مشاوره تلفنی رایگان