نرمی غضروف زانو

30 خرداد 1400
کندرومالاسی کشکک

کندرومالاسی کشکک 4.3 (6)

کندرومالاسی کشکک در تعریف، به معنای « غضروف نرم زیر کاسه زانو » است. علت بروز کندرومالاسی، تحریک سطح زیرین کاسه زانو است. سطح زیرین کاسه […]
مشاوره تلفنی رایگان