فعالیت بدنی

5 آذر 1399
فعالیت بدنی زنان

فعالیت بدنی زنان 3.1 (7)

زنان در سراسر جهان به دلیل نابرابری اجتماعی، بیماری‌های خاص، فقر و دسترسی ناعادلانه به منابع، از جمله مراقبت‌های پزشکی، فعالیت بدنی کمتری دارند. اگرچه زنان […]
مشاوره تلفنی رایگان