سندروم تونل کارپال

23 آذر 1399
سندروم تونل کارپال

سندروم تونل کارپال 3.5 (24)

یکی از نشانه‌های سندروم تونل کارپال ضعف است که ممکن است با پیشرفت بیماری ایجاد شود. ضعف انگشت شست و انگشتان دست را تحت تأثیر قرار […]
مشاوره تلفنی رایگان