سندرم خروجی قفسه سینه

16 خرداد 1400
سندرم خروجی قفسه سینه

سندرم خروجی قفسه سینه 3 (2)

سندرم خروجی قفسه سینه یک وضعیتی پیچیده است که در آن عروق خونی و یا اعصاب هنگام خروج از قفسه سینه به دام افتاده یا تحت […]