سندرم ایلیوتیبیال باند

2 خرداد 1400
سندرم ایلیوتیبیال باند (ITB)

سندرم ایلیوتیبیال باند (ITB) 3.3 (39)

سندرم ITB (سندرم ایلیوتیبیال) یکی از علل شایع آسیب در زانوی دوندگان است و می‌تواند تا 22٪ از آسیب‌های بیش از حد در دونده‌ها را به […]
مشاوره تلفنی رایگان