دررفتگی کشکک زانو

20 تیر 1400
دررفتگی کشکک زانو

دررفتگی کشکک زانو 4 (11)

در یک زانوی سالم، کشکک در داخل یک شیار در پایین استخوان ران قرار دارد. در رفتگی کشکک زانو به زمانی گفته می‌شود که کاسه زانو […]
مشاوره تلفنی رایگان