خار پاشنه

12 شهریور 1399
خار پاشنه

خار پاشنه یا پلانتار فاسئیت 3.5 (11)

التهاب نیام کف پایی یا پلانتار فاسئیت می‌تواند با عناوین دیگر مانند فاشیوز پلانتار، درد پاشنه پا و فیبرماتوز فاسیار پلانتار هم گفته شود. از آنجا […]
مشاوره تلفنی رایگان