بیماری ازگود شلاتر

2 شهریور 1399

بیماری ازگودشلاتر 4.3 (7)

بیماری ازگودشلاتر نوعی آپوفیزیت (برجستگی) در سطح تیبیال است که به دلیل وجود فشارهای مکرر در مرکز استخوان تیبیا به وجود می آید. فشار مکرر در […]
مشاوره تلفنی رایگان