آسیب پاشنه پا

1 مهر 1399
آسیب پاشنه پا

آسیب پاشنه پا یا Sever’s disease 3 (4)

آسیب پاشنه پا یک سندرم بسیار شایع است که معمولاً در ورزشکاران مبتدی مشاهده می‌شود که در دویدن و ورزش‌های پرشی با یکدیگر رقابت می‌کنند. از […]