آرتروز

7 بهمن 1399
آرتروز مفاصل بین مهره‌ها

آرتروز مفاصل بین مهره‌ها 0 (0)

آرتروز مفاصل بین مهره‌های کمر معمولاً باعث کمردرد می‌شود که با یک درد موضعی و با میزانی از سفتی مشخص می‌شود. این درد معمولاً در صبح […]