مرام نامه کلینیک دکتر گلشنی

1. حضور منظم و مرتب در ساعت تعیین‌شده (10 دقیقه قبل از زمان اعلام شده آنلاین بوده و شارژ گوشی و اینترنت خود را بررسی کنید).
2. برای این که متخصصین ما بتوانند با کیفیت بهتری شما را در حین انجام جلسات تمرینی کنترل کنند، محلی را برای قرار دادن دوربین خود جهت تماس تصویری انتخاب کنید که حین تماس تصویری بتوانند شما را تمام قد ببینند.
3. 50 درصد هزینه‌های مربوطه بعد از اتمام جلسه اول و قبل از شروع جلسه دوم تمرینات و ما بقی تا قبل از شروع جلسه هفتم تسویه می‌شود.
4. حداکثر تعداد کنسلی و لغو جلسات در هر دوره دو جلسه می‌باشد؛ بدیهی است در صورت کنسلی بیش از دو جلسه، جلسات کنسلی مازاد از تعداد جلسات تمرینی فرد کسر خواهد شد و فرد حق هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به وجه پرداختی را نخواهد داشت. توجه داشته باشید که این مورد به دلیل ظرفیت محدود، عدم پذیرش فرد دیگر به خاطر رزرو شما، رعایت نظم و اثربخشی دوره تمرینی ضروری است.
5. در صورت عدم حضور در روز و ساعت تعیین‌شده می‌بایست 24 ساعت قبل به کلینیک اطلاع داده شود؛ در غیر این صورت جز جلسات تمرینی لحاظ خواهد شد.
6. آوردن همراه به داخل اتاق تمرین اکیداً ممنوع می‌باشد.
7. داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب برای انجام تمرینات الزامی است.
8. هرگونه فیلم‌برداری و عکس‌برداری از جلسات تمرینی ممنوع می‌باشد.
9. توجه به تذکرات مربی الزامی است.
10. در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح، مسئولیت هرگونه حادثه به عهده شما می‌باشد
.

مشاوره تلفنی رایگان