تاثیر تمرینات تنفسی و کششی

آب درمانی و بیماری عدم تعادل عضلانی 
17 تیر 1402
آب‌درمانی و درمان روماتیسم
19 تیر 1402
5
(1)

ناهنجاری سر رو به جلو چیست؟

پیشرفت تکنولوژی و ترویج یکجا نشینی باعث بروز بیماری‌های مختلفی می‌شود که این روزها اکثر افراد جوامع گوناگون را درگیر خود کرده است. یکی از این بیماری‌ها وضعیت قرار گیری نامتعارف گردن است که باعث می‌شود گردن در امتداد ستون فقرات قرار نگیرد و به سمت جلو خم شود.

به این وضعیت فیزیکی نامناسب اصطلاحا ناهنجاری سر رو به جلو یا گردن رو به جلو (forward head posture) گفته می شود. در این وضعیت گردن به شکل قوس‌دار در می‌آید که باعث فشار آمدن به ستون فقرات خواهد شد. استفاده طولانی مدت از تلفن های هوشمند می تواند منجر به افزایش زاویه چرخش گردن و زاویه کرانیوورتبرال، تغییر شکل کتف و گرد شدن شانه و وضعیت سر رو به جلو شود.

ناهنجاری سر رو به جلو
ناهنجاری سر رو به جلو

ناهنجاری سر رو به جلو، یک ناهنجاری در مهره های گردن است که به علت عادت‌های بد و شیوه نشستن نادرست به وجود می‌آید. این ناهنجاری با انتقال رو به جلو مهره‌های گردنی و فاصله بیش از حد مهره‌های گردنی فوقانی مشخص می‌شود.

در ناهنجاری سر رو به جلو، وزن سر به صورت پیوسته، یک فشار اضافی را بر ستون فقرات  اعمال می کند. این فشار اضافی بر رباط‌ها، شکل ستون فقرات و کتف تاثیر منفی می‌گذارد و باعث تغییر حالت این بخش‌ها می شود. در نتیجه ناهنجاری سر رو به جلو، به مرور زمان بر کیفیت زندگی روزمره و فعالیت‌های روزانه افراد تاثیر منفی خواهد گذاشت و علاوه بر اینکه در ظاهر فرد تغییر ایجاد خواهد کرد باعث درد در ناحیه گردن و شانه ها نیز خواهد شد.

وضعیت سر رو به جلو
وضعیت سر رو به جلو

مطالعات و تحقیقات پیشین برای درمان ناهنجاری سر رو به جلو

1. مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر تمرینات کششی و اکستنشن بر روی تثبیت گردن:

.یکی از راه های درمان ناهنجاری سر رو به جلو، می‌تواند انجام تمرینات کششی و اکستنشن باشد. بر اساس تحقیقاتی که توسط محققان در گذشته انجام گرفته است، تمرینات کششی تثبیت کننده گردن، می‌تواند برای ناهنجاری سر رو به جلو مفید باشد. همچنین تمرینات کششی قفسه سینه می تواند ناهنجاری سر رو به جلو  را بهبود بخشد. مطالعات مختلفی در مورد تمرینات اکستنشن ستون فقرات و قفسه سینه برای ناهنجاری هایپر کیفوز یا گوژپشتی انجام شده است. این ورزش ها می توانند کمردرد را تسکین دهند و باعث ایجاد تعادل عضلانی در این ناحیه شوند.

تمرینات اکستنشن قفسه سینه و تنفس شکمی می توانند زاویه چرخش گردن و زاویه کرانیوورتبرال  را بهبود بخشند. برنامه های تمرینی تقویتی و کششی قفسه سینه و گردن می تواند با کاهش ناهنجاری سر رو به جلو در افراد، هم ترازی وضعیت ستون فقرات را بهبود بخشد. تمرینات قدرتی اکستانسور گردن و قفسه سینه تاثیر مثبتی بر دامنه حرکتی ستون فقرات و ناهنجاری سر رو به جلو دارد.

2. مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر تمرینات تنفسی بر روی تثبیت گردن:

در مطالعات دیگری که در گذشته انجام شده است، بسیاری از دانشمندان نتایج تمرینات تنفسی را در حفظ وضعیت مناسب و افزایش توانایی حرکتی بررسی کرده‌اند و این تمرینات به عنوان برنامه‌ای برای پیشگیری از وضعیت‌های غیرطبیعی و بروز ناهنجاری‌ها استفاده می‌شوند. تمرینات تنفسی در بهبود عملکرد سیستم تنفسی و وضعیت گردن افراد مبتلا به ناهنجاری سر رو به جلو موثر است. علاوه بر این، تنفس دیافراگمی اغلب باعث آرامش بدن و اصلاح وضعیت آن خواهد شد.

اگرچه در گذشته مطالعات بسیاری در مورد ناهنجاری سر رو به جلو انجام شده است، اما هرگز مقایسه مستقیمی بین تمرینات تثبیت کننده گردن به کمک تمرینات اکستنشن ستون فقرات-قفسه سینه و تمرینات تنفسی در افراد مبتلا به ناهنجاری سر رو به جلو وجود نداشته است. در این مقاله ما به مقایسه این دو فاکتور پرداخته‌ایم که در ادامه نتایج آن آورده شده است.

افراد شرکت کننده در آزمایش بهترین روش درمانی برای وضعیت سر به جلو

در تحقیقی که برای پیدا کردن بهترین روش درمان ناهنجاری سر رو به جلو توسط کیم و همکاران در سال 2021 انجام شد، 30 شرکت کننده حضور داشت. تمامی افراد شرکت کننده در این آزمایش دارای ناهنجاری سر رو به جلو بودند و قبل از شرکت در این آزمایش رضایت نامه امضا کردند. شرط فیزیکی مورد نیاز برای افراد انتخاب شده در این آزمایش شامل موارد زیر بود:

  • زاویه چرخش گردن: بیش از 143 درجه
  • زاویه کرانیوورتبرال: 53 درجه یا کمتر

همچنین افرادی که دارای شرایط زیر بودند، امکان شرکت در این آزمایش را نداشتند:

  • افرادی که دارای مشکلات ذهنی-شناختی بودند: زیرا این مشکلات ممکن بود که در نتایج آزمون تاثیر بگذارد.
  • افرادی که در گذشته شکستگی گردن و یا هر نوع جراحی گردن انجام داده بودند.

مقایسه تمرینات تنفسی و کششی در درمان ناهنجاری سر رو به جلو

ناهنجاری سر رو به جلو به طور فزاینده ای در زندگی روزمره رایج شده است و بر وضعیت سر تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرینات کششی و تنفسی بر بهبود وضعیت سر و گردن انجام شد. در این مطالعه، تفاوت‌های آماری معنی داری بین زاویه چرخش گردن و زاویه کرانیوورتبرال در 2 گروه، قبل و بعد از مداخله مشاهده شد. تمرینات تنفسی شکمی در گروه اول گنجانده شد و تمرینات اکستنشن قفسه سینه در گروه دوم انجام شد. چو و همکاران گزارش دادند که تنفس شکمی و تمرینات اکستنشن قفسه سینه در بهبود زاویه چرخش گردن و زاویه کرانیوورتبرال موثر بودند.

هر دو گروه به مدت 4 هفته تمرینات تثبیت کننده گردن را انجام دادند. کانگ و همکاران نشان دادند که تمرینات گردن که در این 4 هفته انجام شد بر بهبود ناهنجاری سر رو به جلو تاثیر مثبتی داشت.

تمرین تثبیت گردن به ورزش عمومی گفته می شود که در آن ساختارهای مختلف ستون فقرات را به گونه‌ای تمرین می دهند تا در وضعیت خنثی قرار گیرند و به این ترتیب عضلاتی که در بهبود انعطاف پذیری، استقامت و قدرت عضلانی ستون فقرات نقش دارند و آن را تثبیت می کنند، بازسازی می شوند.

نتایج آزمایش

مطالعات قبلی گزارش کردند که تمرینات تثبیت کننده گردن می تواند ناهنجاری گردن رو به جلو را کنترل کند. همچنین حرکات کششی بر افزایش انعطاف پذیری عضلات موثر است. با این حال، در مقایسه بین گروهی، تفاوت معنی‌داری بین زاویه چرخش گردن و زاویه کرانیوورتبرال وجود داشت. این تفاوت ها در گروه دو بیشتر از گروه یک بود. در گروه دو، شرکت کننده ها، تمرینات اکستنشن ستون فقرات و قفسه سینه را انجام دادند.

در گروه 2 به شرکت کنندگان تمریناتی داده شده بود که به حفظ گردن و بدن در یک راستا کمک می‌کرد. در این تمرینات عضلات خم کننده گردن تقویت شد و تمرکز اصلی نیز بر روی همین هدف بود. نتایج نیز نشان داد که عضلات خم کننده گردن بر وضعیت گردن و شانه‌ها تاثیر مستقیمی دارد و تقویت این عضلات باعث بهبود و درمان بیماری خواهد شد.

گروه یک تمرینات تنفسی تثبیت کننده گردن را انجام دادند. این تمرینات نیز مانند تمرینات اکستنشن قفسه سینه- ستون فقرات بر روی زاویه چرخش گردن و زاویه کرانیوورتبرال و هم ترازی سر با بدن تاثیر می گذارد، اما اعتقاد بر این است که تمرینات اکستنشن ستون فقرات-قفسه سینه به طور مستقیم بر ستون فقرات سینه ای و گردنی تاثیر می گذارد. بنابراین نتایج گروه 2 بهتر از گروه 1 بود.

با این حال، محدودیت های این مطالعه نیز قابل ذکر است که شامل موارد زیر:

  • انجام فعالیت‌های ورزشی و گذراندن اوقات فراغت شرکت کننده ها قطعا بر نتایج تحقیق انجام شده تاثیر گذاشته است.
  • جامعه آماری این تحقیق محدود بود: جامعه مورد مطالعه فقط شامل دانش آموزان بود نه سایر گروه‌های جامعه نظیر کارمندان و کارگران
  • دوره آزمایشی کوتاه بود: انجام این تحقیق در یک بازه زمانی گسترده‌تر می‌تواند نتیجه بخش‌تر باشد.
تمرینات تثبیت کننده گردن
تمرینات تثبیت کننده گردن
تمرینات تنفسی
تمرینات تنفسی
تمرینات کششی قفسه سینه و ستون فقرات
تمرینات کششی قفسه سینه و ستون فقرات

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز دهی روی ستاره ها کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان